16 dec. 2013

LOGISKT BESLUT

Förvaltningsrätten i Falun begärde att Sture Bergwall skulle genomgå en ny rättspsykiatrisk undersökning med anledning av att de 8 mord som han åtalades för på 90-talet och som sen skulle rivas upp och ogillas vid ny resningsansökan. Därmed frikändes Sture Bergwall för dessa mord nu i sommar. 
Dock erkände "Tomas Quick", som han hette då, över 30 mord och flera av dem lades ner förutan ens förundersökning. En av förklaringarna är sannolikt att han redan befann sig inom stängda dörrar på Säters rättspsykiatriska avdelning.
Känt är sen gammalt att där hamnar de farligaste personerna som är så psykiskt sjuka att de inte går att döma till fängelse.

Idag överlämnades den nya rättspsykiatriska bedömningen av Sture Bergwall. Tre experter vid rättspsykiatrin i Göteborg har, antar jag, vänt ut och in på personen Sture Bergwall, gjort riskbedömningar med hänsyn till samhället och medborgare. 
Man slog fast att tvångsvården av Sture Bergwall bör fortsätta men inte nödvändigtvis inom stängda dörrar. Deras slutsats är avgörande för domstolens beslut om Bergwall ska bli utskriven eller inte.
Man valde kompromissens väg eller den mer "säkra" sidan för alla och envar.

Sture Bergwalls advokat Thomas Olsson är inte helt nöjd. Han säger till pressen att: "Han hade helst sett att man hade avbrutit vården..."
Vidare att: "han kommer att gå igenom utredningen för att undersöka om de kan vidta några åtgärder."

Den nya bedömningen var följdriktig, satt i relation till omständigheter under både kort och lång tid.
  • Sture Bergwall har varit inom tvångsvård under decenniers tid och redan visat prov på institutionalisering. Han har därmed svårt att förhålla sig till vissa spelregler när han till exempel yttrar sig. Det är svårt att utesluta att Sture Bergwall själv spelar med i en "högre division" i detta nya mediadrev.  1 
  • Sociopater kan mycket väl manipulera även "experter" på området. Således måste man provocera en sådan människa för att avslöja dennes egentliga avsikt, tanke och känsla och det med risk för att då bli utsatt för våld. En sådan personlighet har inget med ålder att göra.
  • Om man tror att Sture Bergwall plötsligt har blivit en mogen människa och är fullständigt kapabel att ta ansvar för samtliga sina handlingar är man nog något naiv. Så enkelt är det inte att förändra sig själv med tanke på den personlighet som han har uppvisat genom livet och de ytterst grymma handlingar som han har gjort både mot sig själv, nära och kära och sina medmänniskor. 1
  • En del som tycker att Sture Bergwall bör släppas ut direkt i samhället har argumentet att Sture Bergwall är drogfri sen flera år tillbaka. Men jag har svårt att se att drogerna skulle ha varit den direkta orsaken till hans tidigare brott; som dråp och grovt rån. För i så fall skulle han redan ha dömts till fängelsestraff. Finns ingen svensk lagstiftning som gör gällande att droger är någon förmildrande omständighet vid påföljd.

 Förvaltningsrättens beslut väntas i början på januari 2014.


 1 Jag söker förklara hur Sture Bergwall upplevs i tidigare bloggtext 1 + 1 ÄR INTE LIKA MED 1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar