13 dec. 2013

1 + 1 ÄR INTE LIKA MED 1

Jag slås av debatten kring identiteten Thomas Quick, som numera har återtagit sitt pojknamn Sture Bergwall.
För några veckor sen debatterade man åter fallet "Tomas Quick" i "Veckans brott special" samt visades dokumentärfilmen "Kvinnan bakom Tomas Quick" av medverkande Dan Josefsson. Nu blev jag än mer konfunderad över hur många oklarheter som finns i ärendet, men även kring personen Sture Bergwall. länk

Han sitter fortfarande på Säters mentalsjukhus. Den stora "rättegången" är igång, experter har yttrat sig redan om hans mentala status och fler lär det kanske bli. För ovanlighetens skull är den offentlig då Sture Bergwall anses ha önskat detta. Eller hur mycket roll spelar hans advokat med stab in samt ytterligare flera "kändisar" i detta nya mediadrev? Det är ju redan miljoner i omlopp och teoretiskt ökar BNP, förvisso marginellt...

Justitierådet i Högsta domstolen Göran Lambertz yttrade sig obetänksamt - eller inte? - i programmet när han pekade ut de jurister, som frikänt Sture Bergwall för samtliga 8 mord, som lovligt korkade. Mediafolk fick sig också en känga. Men efter det programmet fick han plötsligt byta tjänst på grund av sina "Thomas Quick"-yttranden.


Justitieministern Beatrice Ask förhöll sig neutral som bara politiker kan och förklarade att en opartisk utredning ska göras, men den skulle endast fokusera kring de nämnda 8 morden som gick till åtal av ett 30-tal erkända sådana av "Tomas Quick" mellan år 1964 och 1993. Varför? Preskription så klart.

Men vad har åklagar- och polismyndigheten gjort för de anhöriga som än idag frågar efter sina nära och kära; om vem som släckte dessas liv. Kanske ältar de än hur och om de anhöriga dog med mycket smärta och lidande?
Genom decennier som har gått har medias roll varit usel gentemot mordoffren och deras anhöriga.
Det är däremot en skandal av stort format!

Rättsskandal i egentlig mening?

Före detta åklagare Christer van der Kwast var inte med i programmet men var ytterst ansvarig för mordåtalen mot "Tomas Quick" på 90-talet. Han hävdar än att "Resningsåklagarna har fel"  länk

Han kan knappast ha agerat fel som tog "Tomas Quick" erkännanden på allvar i början på 90-talet. Vid den tidpunkten, under de omständigheter som rådde, fanns det alltså tillräckliga skäl för att väcka åtal och domstol dömer. Man ska inte glömma Sture Bergwalls redan begångna och klarlagda bestialiska brott redan som ung och framåt i tiden.
I några mordfall framgår det att "Tomas Quick" uppenbart har fantiserat för "bra" eller så har teknisk bevisning saknats och därför har åklagare lagt ner mordutredningar. Vi bör även komma ihåg att han inte kunde dömas till fängelse då han redan var intagen på rättspsykiatrisk vård på Säter. Det är inte okänt att polis- och åklagarmyndigheter då begränsar sina utredningstekniska resurser av flera skäl.

I programmet "Veckans brott" blev det antingen för eller emot Sture Bergwall. Programledaren G W Persson friserade, lade till och drog ifrån när det passade ändamålet, vilket är, antar jag, att släppa ut Sture Bergwall i samhället då man anser att han är frikänd ifrån de 8 mord som han fälldes för.
Alla de andra, inte okomplicerade morderkännanden, läggs liksom åt sidan.
I övrigt verkar det vara ett prestige-krig mellan jurister, mediafolk och övriga professorer.
Sture Bergwall var i alla fall inte ledsen...

Göran Lambertz tryckte på vissa punkter som tåls att diskuteras men som det inte görs, eller för lite. Han betonade att Tomas Quick är friad ifrån de 8 mordanklagelserna men kraven i domstol har också blivit tuffare. Med tandens tid följer högre tekniska bevisvärden. Att Sture Bergwall således fick resningstillstånd betyder inte att domstolarna undersökte skuldfrågan; att få fram sanningen om Sture Bergwall hade mördat eller inte. Nej, det var endast de rättsliga problemen som granskades.

Skillnaden mellan att vara helt friad, totalt oskyldig till mord på starka sannolika skäl, är stor till skillnad ifrån att frias för mord på grund av dagens krav på bevisning. Vårt rättssystem säger då "förr fria än fälla"...
Frågan är väl snarare om Sture Bergwall verkligen kan/kommer att bli frikänd och anses totalt oskyldig till samtliga mord som han har erkänt?

Jag tror att de flesta anser att en rättsskandal måste först ha balans mellan begreppen "skyldig" och "oskyldig" om "skuld och inte skuld" samt "ånger". Vidare, den som utsatts för en rättsskandal skall själv inte medvetet ha bidragit till vilseledande information, uppgifter och beteenden. Precis det som Sture Bergwall alias "Tomas Quick" konstant har sysslat med.

Jamsade med
Den mest intressanta personen i programmet är Sture Bergwall. Man ser hans stirrande blick, det stela eviga leendet, hur han håller händerna och de mer eller mindre monotona kroppsrörelser. Han söker se avslappnad ut men det som sägs med ord vill inte riktigt hans kropp kännas vid.
Är det bara jag som uppfattar det han säger och gör som väl repeterat?
Däremot noterade jag hans ljumma intresse för allt lidande han har åstadkommit för anhöriga till mordoffren genom åren. Även inför sina egna föräldrar och syskon.

Han gick ut ur studion när Göran Lambertz kom in andra hållet. Vad hade hänt om de hade mötts?
Hade Sture Bergwall tappat kontrollen? Tyvärr, det får vi aldrig veta.
De andra runt honom i studion jamsade med. Ingen provokation alls för att vara debattprogram. Vad var man rädd för?
Men Sture Bergwall var inte mållös. Han förklarade mycket noga varför han inte ville sitta kvar:
"Göran Lambertz är en rättshaverist", sa han. 
Det är väl inte Göran Lambertz som har försatt honom i den situationen som han är än idag? Bara det. I mina öron och ögon skulle en helt oskyldig människa ha agerat helt annorlunda.

Det slog mig att Sture Bergwall är lika frenetiskt obstinat när han nu hävdar sin oskuld som när han hävdade att han var skyldig till ett 30-tal mord. Han ställde även så gärna upp på alla dessa filminspelade vallningar, vilka han kunde ha nekat till att göra.

För mig verkar Sture Bergwall vara en man som låter sina egna intressen gå före och det har det nog för ofta gjort. Man ska då ha i minnet att han under decennier har en lista på brott, vilka är mycket allvarliga i den meningen att han har visat på:
Perverterad sexuell lust till småpågar, brist på impulskontroll med sadistiska tendenser. Han har åtalspunkter som grovt rån och dråp med sig i bagaget. Det är handlingar som inte vem som helst kan göra eftersom många spärrar/gränser måste passeras.
Persona Immatura är i det fallet en "lätt" diagnos... länk 
 


Släppas ut - ett rättmätigt krav?
I programmet ansåg man i stort att Sture Bergwall borde släppas ut från Säters sjukhus då han har frikänts från dessa 8 mord och eftersom han skulle ha varit utsatt för sektliknande freudiansk hjärntvätt, enligt dokumentärfilmen "Kvinnan bakom Tomas Quick".
Att bli friad från 8 mord förklarar inte orsaken till tvångsinläggningarna på Säters rättspsykiatriska avdelning. Det bevisar heller inget om att Sture Bergwall är så pass frisk att han kan släppas ut i samhället och ta ansvar för sina egna handlingar.

Vilka är Sture Bergwalls förklaringar till att han, som vuxen, tog på sig alla dessa 8 mord plus några tiotal till?
Han hävdade i programmet att han skulle skrivas ut från Säter sjukhus och var rädd för att bli ensam. (Har någon checkat den uppgiften!?) Han började därför erkänna det ena mordet efter det andra för att få stanna kvar på sjukhuset helt enkelt och få tillhöra teamet på Säters; få komma in i denna gräddfil av samtal som i sin tur bestod av freudiansk psykoterapi som ville visa på förträngda minnen i ytterst syfte att få fram sexuella övergrepp i barndomen.

Notera nu att i programmet lägger Sture Bergwall all skuld på Säters mentalsjukhus. Han hade blivit hjärntvättad, påstod han frankt. Andra i studion hankade på. G W Persson också. Oväntat? Knappast.

Jag tror inte att dokumentären "kvinnan bakom Tomas Quick" av medverkande Dan Josefsson skildrade hela sanningen. Frågan är snarare: vem manipulerar/manipulerade vem?
Om det var något som var påtagligt i studion så var det Sture Bergwalls eget behov av uppmärksamhet!


Vem manipulerar vem?

Har man varit i barnavårdens tvångsvård känner man till "sektliknande" teoribildning, som omsattes i praktiken. Observationsställen som Lunds psykiatriska barn- och ungdomsklinik styrdes också av freudianskt psyktänk. Det fanns ingen nyanställd som vågade sätta sig emot styrande "bildning", vilket man sannolikt heller inte vågar göra idag.

Vi var mycket unga när våra liv hamnade i klorna på dessa besserwisser, vilka man i ovan nämnda debatt förklarar mer eller mindre som sektmänniskor.
När man befinner sig i extrema situationer, när ens liv ständigt hotas av många skäl och man är nobody, lär man sig att läsa av sådana. Vet att säga och göra vad de helst önskar höra och se. Det kallas visst också för Stockholmssyndromet.
Men det handlade inte om manipulation i egentlig mening då man som ung inte riktigt kan begripa konsekvenserna. Det handlade endast om överlevnad. 
För mig är Sture Bergwalls svar på varför han, som vuxen, ljög om alla dessa morden mycket vaga. Hans förhållningssätt till mord är även otydligt.

G W Persson menade på att dessa teorier på Säters rättspsyk var förlegade men i början på 2000-talet har jag sett psykologiböcker i gymnasiet, vilka åberopar flera av Sigmund Freuds teorier trots att dessa sågades för decennier sen av den biologiska skolan. (Eller rättare sagt; de har aldrig varit rumsrena.)
Varför våra ungdomar inte kan så mycket om sina kroppar, om hur systemen fungerar, och om hygien beror på att grundläggande biologilektioner togs bort då sådana skulle missgynna den feministiska praktiken som redan på 80-talet hävdade: "Det privata är politik"

Sigmund Freud anses vara föregångare till den poststrukturella samhällsteorin: "Vi skapar verkligheten, vi upptäcker den inte." Med stöd av denna teori är det heller inte svårt att skapa tung lobbyverksamhet och i praktiken hävda till exempel "genus" som ett nytt kön. Men orsaken till att den infantila sexualteorin finns kvar är därför att den gynnar feministisk teoribildning, vilket inte många är riktigt medvetna om?

Feministisk teoribildning anammade det faktum att Freud ansåg att könen liksom heterosexualiteten skapades på grund av att inget civiliserat samhälle kan undvara incesttabut eller heterosexualiteten. Orsaken till det skulle då vara att människobarnet är till sin natur både incestuöst och pansexuellt.
Feministisk teoribildning spelar då på Freuds infantila sexualteori.

Här bara ett citat av dekonstruktionsfeministen Nina Björk i boken Sireners sång (1999) när hon vill förklara att kvinnan är utvägen, står för de traditionella värdena och barnafödandet emedan mannen – den incestuöse sonen - skulle komma att stå för verkligheten – moderniteten - genom sin flykt från modern: "Hemligheten ligger i Oidipuskomplexet", skrev hon.

Inom vårt rättssystem är man också freudianskt skolad och det får ju givetvis betydelse när sexuella övergrepp på barn och unga kommer upp i våra rätter. Vad annars?

Vad än man kommer att få fram i förvaltningsrätten om Sture Bergwalls mentala hälsa så blir det troligt att om han släpps ut från Säter och eventuellt skulle begå något allvarligt brott är väl sannolikheten stor att han kommer få rättspsykiatrisk vård igen?
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar