18 nov. 2012

TILL VILKET PRIS SOM HELST


Leif G W Persson hävdar att Olof Palme var aldrig kund hos Doris Hopp. länk

Hans argument är:
"Trots tusentals timmars polisarbete hittade man aldrig minsta lilla indicium som ens pekade i den riktningen, de undersökningar som jag själv gjorde förde mig till samma slutsats och det händer faktiskt att vittnen tar fel på person."

Vad talar emot att GW Persson har egna personliga intressen, inkluderat politiska sådana, för sina påståenden? Inte mycket.
På den tiden söp han mer än vad en nyttig idiot skulle ha gjort. Trots att han hade huvudet ner i syltburken, väljer GW Persson att vidhålla dessa, delvis korkade, påståenden.
Varför granskas inte professorns material externt?

Eva Bengtsson och hennes kusin hade varit på ett annat skolhem innan placering på Eknäs. Dit skickade Doris Hopp taxibilar för att hämta upp dem till kunder. Hur lätt som helst. Någon tillsyn av sådana ställen fanns inte och givetvis därför ingen insyn.
På en punkt åberopar GW Persson luddigt till endast 2 personer i personalen. 
"Två av dem har berättat det för mig vid två skilda tillfällen under 1978 och 1979 och när jag redovisade min syn på saken hade ingen av dem några särskilda invändningar."
Vem då och var, skulle jag vilja veta.
Sanningen var den att flera i personalen på Eknäs reagerade och agerade redan då. De försökte stoppa verksamheten! Men de saknade också inflytande i förhållande till den politiska och mediala makten.

I sin artikel behandlar GW Persson Eva Bengtsson som ett "vittne". Hans attityd är för övrigt föraktfullt och nedvärderande.
Han har uppenbart inte förstått sakfrågan. Har man haft sex med någon är alla ens sinnen aktiva. Ingen risk att man alltså glömmer. Även glömska av kondomer. Oavsett vem man knullar med.
Vidare, utöver sexet med kunderna utsattes Eva Bengtsson med flera tjejer i Doris Hopps stall för påtryckningar på alla sätt. Hot om våld inkluderat.

GW Persson skriver vidare:
"...och som alltså i största hemlighet skulle ha begått ett av de värsta brotten som existerar i såväl vår strafflagstiftning som i det folkliga rättsmedvetandet, att sexuellt förgripa sig på ett barn."
Skitsnack säger jag bara!
Oavsett vem förgriparen var har barn och unga i fosterhem och på institutioner aldrig haft rättsskydd. De har man alltid kunnat göra vad som helst med. No doubt.

För mig förefaller artikelns röda tråd vara att skydda statsministern Olof Palme till vilket pris som helst. Det är många högdjur man vill skydda. Då som nu.
Skandalen tystades också ner mycket tidigt därför att många inblandade utsattes för påtryckningar och hot.

Att Olof Palme arbetade febrilt för att lägga locket på "bordellhärvan" kan inte ha undgått många.
Han som påstods värna om de svaga och minsta i samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar