27 feb. 2012

"THE BOTTEN IS NÅDD"

Som gästkrönikör i Dagen skriver Lars Adaktusson om partiet KD:
"Principer och övertygelse tycks vara till salu i ett allmänt men kortsiktigt köpslående om opinionssiffror och Moderaternas gunst. I ambitionen att vara till lags och inte stöta sig med alliansen verkar det mesta vara förhandlingsbart.” 
länk
Adaktusson ställer KD mot väggen när han analyserar partiets svek, bristande etik och tom retorik i frågor som rör sterilisering och könsbyte, barnhemsbarnen och krav på sänkta skatter till
pensionärerna. Vad kan vara värre än när ett parti har förlorat sina värdegrunder och hellre väljer ministerposter och väljarröster för egots skull?
Hoppet är inte det sista som lämnar, utan det har redan lämnat när man har förlorat sin övertygelse och därför inte kan stå upp för sin världsbild och människosyn, även vid lite motstånd.
Människor med en sann tro på värdegrunder kan man inte föra bakom ljuset. Sådana står pall även av princip. Därför sviker väljarna nu KD.


Barnsyn utifrån vuxnas perspektiv
Det allra värsta i dag är att det inte finns ett politiskt parti som bryr sig om barnen på riktigt. Som förr blir ”barnsynen” därför utifrån de vuxnas perspektiv. Men barn och unga är här och nu och inte i framtiden. Dock är de konservativa i känsla och tanke. Måste så vara eftersom de inte vill bli lämnade eller avvisade, vilket är det största brottet mot dem.
Sossarna eller moderaterna har aldrig brytt sig om våra minsta, men desto mer om maxad produktion och konsumtion. På så sätt kan man fortfarande behandla barn och unga som en handelsvara. En sak som man gör business av. Att det sen sker via skattsedeln spelar ingen roll.

Det är inte småpengar man spenderar på så kallad ”samhällsvård”. Vinterns trafikproblem år 2010 kostade knappt 3 miljarder. Samma år spenderade man runt 15 miljarder på samhällsvård i Socialtjänstens namn. Det är alltså en omfattande verksamhet vi talar om.
Trots det finns det ännu inte evidensbaserad vård på dagens barn- och ungdomshem. Tillsynen är obefintlig eftersom det inte finns insyn och har aldrig funnits.
Eftersom jag själv är ett så kallat barnhemsbarn och bär än på skador från den tiden upplever jag att KD har inte bara svikit oss utan även dagens barn.

Vanvårdsutredningen godkänd
Regeringen, med KD i spetsen, godkände Vanvårdsutredningen. En utredning med mycket allvarliga brister och som har varit ovanligt dyr i förhållande till vad den har åstadkommit. länk länk
Jag anar att de enda som är riktigt nöjda med den utredningen är socionomer, som fortfarande inte behöver legitimation eller ta ansvar för eventuella felaktiga beslut i människors liv. Som till exempel läkaren måste göra.
I Sverige finns fortfarande inte tydliga kriterier när tvångsomhändertaganden av barn och unga ska och måste ske. Det innebär också att barn hinner dö på grund av misshandel. Ännu styrs socialtjänst av rasistiska tongångar i klass- genus- och etnicitetsperspektiv. Som pricken över i:et kan man dessutom utreda, besluta, verkställa och processa samtidigt.

Märklig debatt om sterilitet och könsbyte
Könstillhörighetsutredningen (SOU 2007:16) överlämnade sitt betänkande Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag till socialminister Göran Hägglund. Ändring av könstillhörighet berör ytterst den som är transsexuell och, i vissa fall, den som är intersexuell.
I denna utredning fanns krav för att få ändrad könstillhörighet. Effekten av ett beslut om ändrad könstillhörighet tydliggjordes också genom förslaget. En person som får ändrad könstillhörighet ska erkännas fullt ut i sin nya könstillhörighet i alla rättsliga sammanhang. Men att få barn är inte en juridisk rättighet. Det är långtifrån en mänsklig rättighet alls att få barn.
Att tala om tvångssterilisering vid könsbyte är inte korrekt när man frivilligt väljer ett stort ingrepp i sitt liv och som inte går att återkalla. Eftersom man byter kön finns redan identitetsproblem. Det finns heller inte tillräckligt med vetenskapligt stöd för att dessa operationer gör människor mer lyckliga och framför allt bättre föräldrar. Alla som har barn och framför allt tonåringar vet hur tufft det är att vara en god förebild. Om man då haltar med sitt kön måste det även påverka ens barn.
Om KD: s kovändning är besynnerlig blir debatten som har följt i utredningens spår mer egendomlig. Utredningens förslag innebar bland annat följande: ”Kravet på att sökanden ska vara steriliserad eller på annat sätt ha fått sin fortplantningsförmåga upphävd tas bort och ersätts med ett krav på att sökandens könskörtlar har avlägsnats.” Man kräver istället att könskörtarna ska avlägsnas. Hos människan och andra däggdjur kallas könskörtlarna äggstockar länk respektive testiklar länk
Avlägsnar man dessa blir man mer än steril!

Däremot ska, enligt förslaget, en transsexuell person ”ha samma möjligheter som andra personer som så önskar att spara könsceller i nedfryst skick och använda dessa för att bli förälder genom assisterad befruktning efter den juridiska ändringen av könstillhörigheten.” Notera ”efter" den juridiska ändringen av könstillhörigheten.
Den möjligheten lär knappast bli aktuell för de intersexuella. Den medicinska diagnosen för intersexuella är adrenogenitalt syndrom. När däggdjuret varken är en hona eller hane då har naturen varit mer än sorgligt nyckfull.
Feminist är ursprungligen också en medicinsk term för en man, som inte hade könets karaktärsdrag. Egentligen en tragisk benämning på en sjuk man med sannolikt hormonrubbningar. På det följer oftast sterilitet. När våra manliga politiker kallar sig ”feminister” borde man alltså rynka pannan. På allvar.

Genusfantasterna förlorarna
I denna nämnda utredning förslås också att: ”Medicinsk behandling och utredning syftande till ändrad könstillhörighet ska dock kunna påbörjas långt före en person fyller 18 år.” Åter igen. Man kan inte låta bli att tafsa på och styra ungdomarnas sexualitet!

RFSL driver fritidsgården Egalia ”hänget för HBTQ-isar 13-20 år”. länk
När Genusstaten har tagit bort grundläggande biologiska kunskaper om människan på grundskolenivå anses RFSL föra politiskt korrekt sexualupplysning för barn och det på social- och skolmyndigheters begäran.
Hur som helst, i slutändan kommer genusfantasterna att stå som förlorare när de vill lyfta fram det queerandrogyna som ”normalt”. Man kan inte, via politiken, omskapa miljoner års evolutionslära, som kräver ytterst anpassning. Vi kan numera se in i livets innersta celluppbyggnad.
De geometriska lagarna gäller även här, som för den fysiska verkligheten.
Estetiken är därför symmetrisk.

1 kommentar: