16 feb. 2012

H E N

Den allra största faran för mänskligheten är hur vi manipulerar med livet i sig självt. Vi har redan på konstgjord väg skapat mikroorganismer i laboratorium. Om dessa släpps lösa i naturen kan de förinta oss eftersom de inte har några naturliga fiender.
På kulturnivå har man lyckats med att skapa H E N. En könslös art: Homo Elliptisk Naivious som ska ersätta Homo sapiens. Arten är ofullständig och därför harmlös, men skenet kan bedra. Man bör beakta att arten heller inte har naturliga fiender.
Syftet för arten H E N är att utradera de två (2) kön som evolutionen har finslipat på under årens gång. Miljoners år. Målet är att framställa ett individualistiskt socialt kön som saknar könsrollernas sexuella urval. Överhuvudtaget ska allt vara könslöst. Även barnböcker.
Kosta vad det vill alltså. Och kostar gör det. Könsbyte kostar. Arten hävdar rätten till en avkomma som skäl. Barnet betraktas då som sak. Något som man kan använda i karriären, få nalletröst av eller byta bort när man har tröttnat på det neutrala föremålet.
Fast i naturen finns ingen rättighet till att få barn. Däremot finns det ett sexuellt urval för att förhindra både den ena och andra avarten. Med andra ord rätt så jämlikt om det naturliga urvalet får sköta sig själv. Då får vi också mutationer som gynnar utvecklingen.
X + Y. Det skulle jag vilja kalla mänskligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar